+48 32 291 80 07 wod-eko@wod-eko.pl

Systemy napowietrzania ścieków

WOD-EKO Sp. z o. o. rozpoczęło działalność w 1992 roku jako jedna z kilku pierwszych polskich firm w tworzącej się wówczas branży wodno-ściekowej.

Dyfuzory WOD-EKO

Kluczowym elementem systemów napowietrzania WOD-EKO są dyfuzory talerzowe umożliwiające skuteczny przebieg procesu natleniania i oczyszczania ścieków.

Systemy napowietrzania WOD-EKO

Systemy napowietrzania ścieków oparte są o proces drobnopęcherzykowego napowietrzania wgłębnego realizowanego przez dyfuzory talerzowe rozmieszczone na dnie komory osadu czynnego oczyszczalni.

Dostarczamy całościowe rozwiązania

Kompletna linia do drobnopęcherzykowego napowietrzania składa się z następujących elementów:

  • dmuchawy/stacji dmuchaw
  • rurociągu sprężonego powietrza
  • rusztu napowietrzającego wyposażonego w dyfuzory ułożone na dnie komory napowietrzania

Elementy rusztu napowietrzającego WOD-EKO

  • rury rozprowadzające z PCV Ø90, na których umieszczone są dyfuzory mocowane obejmą dolną
  • dyfuzory z polipropylenu wyposażone w dyski przeponowe wykonane z elastomeru EPDM
  • elementy podporowe i kotwiące

Masz pytania? 

Systemy napowietrzania ścieków WOD-EKO

pracują w około 400 obiektach gospodarki wodno-ściekowej w Polsce, które wyposażyliśmy łącznie w ponad 700.000 dyfuzorów naszej produkcji.